Logo Ekman Bolig - Bolig

Sagsnr. 41002371

Nyt boligområde - 16 enfamilieboliger på store grunde i et område med grønne fællesarealer


Lav nyt boligområde i Sneslev - En hyggelig landsby 6 min. fra Ringsted.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 16 enfamilieboliger på store grunde i et område med grønne fællesarealer. Der er planlagt fortove langs de interne veje og der er stiforbindelse til cykelstien langs Haslevvej og til busstoppestedet på Haslevvej.

Området kan udstykkes, byggemodnes og tages i brug etapevis. 1. etape er område A og D, 2. etape er område B og C jf. lokalplanen.

Området er ca. 2.26 ha. og hver grund til fritliggende parcelhuse må ikke udstykkes mindre end 700 m2.

Grunden er placeret højt og velbeliggende. Mod nord og vest er der åbne marker der dyrkes som landbrugsjord. Mod syd afgrænses lokalplanens
området også af marker der dyrkes med afgrøder. Den østlige afgrænsning af området er en husrække langs Haslevvej.

Læs mere om bestemmelserne i lokaplanen: Lokalplan nr. 219 - For nyt boligområde i den nord-vestlige del af Haslevvej, Sneslev

Til top