Logo Ekman Bolig - Bolig

Sagsnr. 41302225

Unik mulighed for at erhverve stor granplantage


6,2 ha yngre ugeneret nåletræsskov beliggende kun 40 min.’s kørsel fra København på en smuk vestvendt skråning ned til Lavringe Å og Ådal. Magleskov under Svenstrup Gods er nærmeste større skovområde.
 
Fra 2003 og frem til 2014 er der løbende tilplantet med nordmannsgran og rødgran. Højder fra pt. op til ca. 6 m og ned til 1 m. Arealet er indhegnet og med en randbeplantning af birk og fyr. Ved fortsat pleje vil ca. 15-20.000 juletræer kunne høstes over de næste ca. 5 år - og ellers står råvildtet hver dag lige udenfor og “banker på” for at komme ind, hvis hegnslågerne åbnes.
 
Der findes fasaner, agerhøns, duer, harer og sommetider gæs. Der er kørespor i både nordlige og vestlige retninger og der forekommer nogle naturlige lysninger. I det hele taget er der gode oversigtsforhold og flot udsigt - både fra toppen af terrænet og nede ved den rislende å. Jagten er p.t. ikke bortforpagtet, men vil kunne indbringe ca. 8-10.000 kr. pr. år. 
 
Jorden er noteret som frijord og kan købes af alle og vil kunne opnå støtteberettiget tilskud såfremt arealet atter bliver omlagt/udlagt til traditionel landbrugsjord.

Grunden kan erhverves sammen med hovedejendommen. Se mere om denne på vores hjemmeside ved at klikke her.

Til top